Türkiye çapında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre kamu kurumları ve özel kuruluşlara ait tesis işletmeleri tehdit ve tehlikelere karşı korumak, çalışanlarının can ve mal güvenliğini sağlamak alanında dünya standartlarında hizmet veriyoruz. KULE Güvenlik Hizmetleri olarak kurumların güvenlik ihtiyacına çözüm ortağı olarak beklentilerini karşılayacak standartlarda hizmet vererek, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlayıp çözüm yolları oluşturarak değer katmayı ilke edindik.

Kule Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. 5188 Sayılı ‘Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a uygun olarak T.C İçişleri Bakanlığı onaylı ‘Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’, ‘ISO 9001-2000 Kalite Belgesi’ ve TES’nin verdiği ‘Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ne sahip bir firma olarak hizmette kalite çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz.

Ülkemizde güvenlik sektörüne yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde yepyeni bir anlayış getirmek ve bu anlayışın istikrarlı bir şekilde devamlılığını sağlamak temel felsefemiz. Deneyimli, akılcı, modern güvenlik yöntemleri ve nitelikli insan kaynağımızla her türlü güvenlik ihtiyacına doğru zamanda doğru cevap vermek için çağın gereksinimlerini sürekli bünyemize adapte ediyoruz.

 

Güvenlik sektörünün saygın ve hukuki bir kuruluşu olarak topluma ve çalışanlarına karşın sorumluluklarının bilincinde, personeliyle birlikte kurum ve kuruluşlarının güvenlik ihtiyaçlarında çözüm ortağı olmak, kalıcı memnun müşteri portföyü oluşturmak, sürekli gelişmek ve yeniliklerin öncüsü olmak. Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda seçkin, profesyonel, deneyimli kadromuzla, bizim için değerleri her türlü takdirin üzerinde olan müşterilerimizin memnuniyetini, verdiğimiz hizmetle en üst seviyede tutmak ve hizmetimizdeki kaliteyi sürekli iyileştirmek temel ilkemiz. Dolayısıyla çağımızda sürekli artan güvende olma ihtiyacına sağlıklı cevap verebilmek için en yüksek beklentilerde bile dünya ölçeğinde güvenlik ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

 

Kurum, personel, araç, gereç ve malzemeye yönelik tehdidi mümkün olan en uzak mesafeden tespit ve teşhis etmek temel ilke. Uygun ve yeterli fiziki güvenlik sistemleriyle engellemek, engellenemeyen sızma veya sabotajı azami geciktirmek, gerçekleşen sabotaj ya da girişimlere hedeflere ulaşmadan en kısa sürede müdahale ederek etkisiz hale getirmekle birlikte kaçışları engellemek üzerine kurulu bir güvenlik anlayışımız var. Bütün bu sürecin sağlıklı olarak işleyebilmesi için gereken her türlü teknik donanım ve bilgiyi sürekli güncel tutma anlayışındayız.

     
 
 • Tehdidin teşhis, engelleme ve etkisiz hale getirilmesi safhasında 
      kullanılacak gözetleme, alarm-ikaz ve fiziki engeller birbirini
      tamamlayacak şekilde kurulmalı.
   
 • Güvenlik birimlerinde kullanılacak personelin tamamı profesyonel
      güvenlik konusunda uzman personelden oluşmalı, günün
      teknolojisine uygun olduğu gibi yeterli araç ve teçhizatla teçhiz
      edilmeli.
   
 • Koruma önceliğine sahip hassas kurum ve kuruluşların 
      güvenliğinden tasarruf ve kaynak yetersizliği gerekçesiyle tasarruf
      yapılmamalı.
   
 • Personelli güvenlik
   
 • Güvenlik kontrol hizmetleri
   
 • Güvenlik danışmanlığı
   
 • Elektronik güvenlik sistemleri

   
   
   
  Gayrettepe Mh. Hattat Halim Sk. Gökçen Apt. No:18/2 Beşiktaş / İSTANBUL
  Copyright (c) 2009 Tüm Hakları Saklıdır